O nas

turkusowa

 lama

 

Jesteśmy organizacją non-profit,
która powstała w gronie przyjaciół.

Naszą misją jest stworzenie nowoczesnej organizacji pozarządowej opartej na wzajemnym zaufaniu.

Współpraca

Jak możemy Ci pomóc lub co wartościowego możemy razem zrealizować?

 

Zostań

wolontariuszem

Zobacz Nasze

projekty

Wesprzyj

Nas

Misja

Nasza Misja

 

Inspirowanie najmłodszych obywateli

Zapewnienie im wsparcia edukacyjnego, które pomoże w rozwijaniu kluczowych kompetencji społecznych – najbardziej użytecznych życiowo. Chcemy mieć wpływ na kształtowanie postaw odpowiedzialnych społecznie oraz w pełni zaangażowanych.

Działanie z poszanowaniem natury

Szerzenie świadomości i postaw proekologicznych i prozdrowotnych, łączących  ekologię z działaniami społecznymi i aktywizującymi, przeprowadzając wszystkie nasze przedsięwzięcia w zgodzie z “zielonym sposobem myślenia”.

Propagowanie szacunku dla wszystkich ludzi

Chcemy przełamywać bariery i eliminować stereotypy w stosunku do osób z niepełnosprawnością, seniorów oraz zagrożonych innymi wykluczeniami społecznymi. Pragniemy odnaleźć innowacyjne, skuteczne sposoby na wyciąganie ludzi z czterech ścian, samotności, wykluczeń, inspirować do aktywności poprzez kulturę, sztukę, sport, podróże, edukację, zaangażowanie w wolontariat, integrację środowiskową i międzypokoleniową.