Danusia Wiszniewska

Posiadam wieloletnie doświadczenie m.in. w tworzeniu i zarządzaniu budżetami projektów, w tym projektów dla grupy ON, nowoczesnych technologii IT, projektów innowacyjnych, badawczych, korporacyjnych oraz doświadczenie związane z inwestowaniem na rynku nieruchomości. Obecnie jestem dyrektorem finansowym Fundacji Czas Dzieci.

Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w różnych strukturach tj.: dużym koncernie zagranicznym i małej firmie prywatnej, w instytucjach budżetowych czy dużej organizacji pozarządowej. Dzięki temu miałam możliwość praktycznego poznania różnych stylów organizacji i zarządzania oraz związanym z tym poziomem motywacji pracowników. Współtworząc Turkusową Lamę marzyłam o stworzeniu miejsca pracy, w którym robimy to co nas fascynuje i motywuje, daje możliwość pracy z pasją i zaangażowaniem, pozwala być sobą, godnie zarabiać i równocześnie, w którym powstaje coś dobrego dla świata i dla innych ludzi.   W Turkusowej Lamie chciałabym rozwijać projekty  mające realny wpływ na budowanie świadomego i wartościowego społeczeństwa, w szczególności rozwijające świadomość proekologiczą,  rozwijające „turkusowe” kompetencje społeczne i przedsiębiorcze, projekty uwrażliwiające i integrujące. W realizację projektów chciałabym włączać m.in. osoby samotne, wykluczone.