Katarzyna Chryczyk

Posiada wykształcenie wyższe na kierunku Europeistyka. Ukończyła również studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, specjalność zarządzanie wydarzeniami i kongresami. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy projektowej, pisaniu wniosków o dofinansowanie, z takich programów jak: POKL, EFS, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, dla fundacji korporacyjnych-takich jak m.in. Motorola, Komputronik.

Od 2013-2015 roku pracowała w firmie Instytut Doradztwa Sp. z o.o. przy realizacji projektów dofinansowanych z POKL dla osób niepełnosprawnych, na stanowisku Specjalisty ds. Szkoleń, Specjalisty ds. monitoringu, sprawozdawczości i rekrutacji. Posiada duże doświadczenie i wiedzę w organizacji i logistyce szkoleń, przygotowywaniu zapytań ofertowych, pracy w biurze projektowym, sprawozdawczości.

Ponadto posiada doświadczenie we współpracy z takimi grupami docelowymi projektów jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, osoby 50+, dzieci. 2 letnie doświadczenie w pracy w Stowarzyszeniu WIOSNA, na stanowisku koordynator projektów dla osób starszych – PACZKA Seniorów, dofinansowanego ze źródeł ASOS, jak i koordynatorka projektu Rozwój metody tutoringu w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI, dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ukończyła pierwszy stopień (A2) kursu – polskiego języka migowego. Od 3 lat wolontariuszka w Szlachetnej Paczce i Paczce Seniorów, Asystent ds. wdrożeń.

Od dwóch lat czynnie działa w Paczce Seniorów, wspierając osobę starszą. Wolontariuszka w Stowarzyszeniu Trzeźwościowym Orla Perć na Podhalu, zajmującym się propagowaniem zdrowego stylu życia i przełamywaniu swoich barier. Animatorka czasu dla dzieci, wychowawca podczas wyjazdów z dziećmi z Caritasu.

Propagatorka zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i dbania o środowisko naturalne. Wierzy w projekty międzypokoleniowe i zmianę lokalnych społeczności, poprzez aktywne zaangażowanie mieszkańców.