Marta Chwałek

Marta Chwałek na co dzień pracuje jako członek Fundacji Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etiuda&Anima gdzie między innymi organizuje duże wydarzenia filmowe i kulturalne tj. festiwale (m. in. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima), projekcje filmowe, koncerty, spotkania, warsztaty i zajęcia dla dorosłych i dla dzieci (m. in. wykorzystując film animowany jako formę terapii), publiczne prelekcje, wydarzenia filmowe m. in. dla dzieci i młodzieży, w kraju i za granicą.

Ma doświadczenie w redakcji katalogów wydarzeń (pisanie tekstów, koordynacja w zbieraniu materiałów, korekta), pozyskiwaniu środków, prowadzeniu spotkań, reprezentowaniu fundacji w kraju i za granicą, wystąpieniach publicznych, pozyskiwaniu partnerów, darczyńców, prezentacji pokazów filmowych.

Ponadto była członkiem komitetu założycielskiego Stowarzyszenie „Wolontar”, gdzie brała udział w organizacji wydarzeń integrujących dzieci zdrowe z chorymi m. in. festynu sportowo-artystycznego. Brała udział w wielu projektach, również w ramach wolontariatu m.in. w projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” we współpracy ze Stowarzyszeniem Siemacha i Samorządem Województwa Małopolskiego, przygotowującym uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym.

Wynikiem projektu były zorganizowane akcje charytatywne koordynowane przez młodych ludzi. Była wieloletnim wolontariuszem w ochronce przy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia – pomoc w nauce dzieciom, wychowawca podczas wyjazdów z dziećmi, pomoc w bieżących sprawach i rozwiązywaniu problemów, które ich dotyczyły, Świetlicy Integracyjnej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – zabawy, wyjścia na basen z osobami niepełnosprawnymi ruchowo, pomoc w nauce, „U Siemachy”– pomoc dzieciom

w nauce, wychowawca obozowy, Stowarzyszenie „Klika” – wyjazdy
z niepełnosprawnymi, opieka nad ON, pomoc przy spotkaniach i wydarzeniach dla ON. Nauczanie języka angielskiego osoby niedowidzącej. Posiada znajomość czterech języków ob